ให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร
Line: thudsawarn ... support@hostingbtc.net ... 086-3424241

ติดต่อสอบถาม HostingBTC ได้ที่ add line: thudsawarn

ข้อตกลงการใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่อไปนี้ขอแทน BTC Outsource And Services Limited Partnership ว่า “ผู้ให้บริการ” และแทนตัวท่านว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยผู้ใช้บริการต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆของผู้ให้บริการ ดังต่อไปนี้

ข้อตกลงในการจดโดเมนเนม

สิทธิในการเป็นเจ้าของโดเมนจะมีแก่ผู้ที่มีชื่ออยู่ในส่วนของ "เจ้าของชื่อโดเมน" (Registrant) ซึ่งทางผู้ให้บริการ จะให้ท่านกำหนดเองได้ก่อนที่จะทำการจดโดเมน และทางผู้ให้บริการ ให้สิทธิในการแก้ไขข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับชื่อ โดเมนของท่าน และข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในส่วนของ "ผู้ดูแลชื่อโดเมน" (Administrative Contact)

การกระทำต่างๆที่"ผู้ดูแลชื่อโดเมน" (Administrative Contact) ได้กระทำจะถือเป็นการกระทำของท่านเอง ซึ่งทางผู้ให้บริการ จะให้ password ของ "ผู้ดูแลชื่อโดเมน" (Administrative Contact) แก่ท่าน ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆได้เอง โดยทางผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว

ชื่อของโดเมนเมื่อทำการจดทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม โดเมนเนมที่ทางผู้ให้บริการ จดให้หรือย้ายมาอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ให้บริการ ถือเป็นทรัพย์สินของท่าน ซึ่งท่านมีหน้าที่ตรวจสอบก่อนการจดโดเมนว่าชื่อนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือไม่ และไม่นำชื่อโดเมนเนมนั้น ไปก่อให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสีย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย หรือขัดต่อข้อกฏหมาย ซึ่งถ้าเกิดการฟ้องร้อง ขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทางผู้ให้บริการ จะไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

การย้ายโดเมนเนมไปอยู่กับผู้ให้บริการอื่นๆ ถือเป็นสิทธิ์ของท่าน (ตามข้อกำหนดของ ICANN) ซึ่งท่านจะโอนย้ายได้เมื่อโดเมนได้ทำการจดกับผู้ให้บริการเกิน 60 วันแล้วเท่านั้น

เมื่อผู้ให้บริการจดโดเมนกับผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องยืนยันการจดโดเมนผ่านอีเมล์ที่นำไปจดโดเมนภายใน 15 วัน หลังจากที่ผู้ให้บริการแจ้งการจดโดเมนให้ท่านเรียบร้อยแล้ว ถ้าผู้ใช้บริการไม่ทำการยืนยันการจดโดเมนผ่านอีเมล์ โดเมนของผู้ใช้บริการจะถูกระงับการใช้งานชั่วคราวและผู้ใช้บริการต้องติดต่อเราด่วนเพื่อทำการ activate โดเมนให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

การต่ออายุโดเมนเนม เมื่อถึงเวลาที่จะต้องต่ออายุโดเมน ผู้ให้บริการจะส่งเมลล์ให้ท่าน เพื่อแจ้ง 30 วันก่อนที่โดเมนจะหมดอายุ หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่แจ้งให้ทางผู้ให้บริการทำการต่ออายุโดเมนล่วงหน้า 7 วันก่อนหมดอายุจะถือว่า ยินยอมที่จะให้ โดเมนนั้นถูกยกเลิก ซึ่งทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา


ข้อตกลงในการใช้บริการ โฮสติ้ง, Super VPS, VPS

ผู้ใช้บริการโฮสติ้งของผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและไม่ใช้งานโฮสติ้งเพื่อรบกวนหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่กระทำการดังต่อไปนี้

 1. เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก เป็นต้น
 2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย
 3. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท
 4. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฏหมายทุกประเภท
 5. ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
 6. การขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด
 7. เว็บไซต์ที่ให้บริการในการใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับระบบและทรัพยากรของระบบ อาทิเช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การใช้งาน Email เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต
 8. ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำ Commercial Mass Emailing หรือ "Spamming" ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น การส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User การส่งอีเมล์โดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น เมื่อตรวจพบจะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. เว็บไซต์ที่มีการนำพื้นที่ อีเมล์ หรือ ทรัพยากรอื่น ๆ ที่ได้รับบริการ ไปแจกจ่ายต่อไปยังบุคคลอื่นในลักษณะฟรี หรือที่เรียกกันว่า Free email และ Free Hosting
 10. ไฟล์ที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่บน Server เช่น Website Files , Email Files , Database Files เป็นต้น หากมีการติดไวรัสเกิดขึ้น จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. เว็บบอร์ด หรือแบบฟอร์มบนเว็บ ที่ไม่มีการป้องกัน และปล่อยให้ถูกบอทมาแสปมโฆษณา ผู้ให้บริการมีสิทธิ์บล๊อค IP ต่างประเทศ หรือปิดหน้านั้นๆ เพื่อแก้ปัญหา โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. หากผู้ให้บริการตรวจพบเว็บไซต์ผิดกฏหมาย หรือผิดข้อตกลงข้างต้น จะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบเว็บไซต์ว่าผิดตามข้อตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด
 13. ไม่รับ Camfrog Server, เกมส์ออนไลน์, เว็บไซด์ดูหนังออนไลน์, Bit Torrent , VPN, Proxy Server, Streamming, การพนัน , หมิ่นสถาบัน และไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์
 14. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการลง Management Software เพื่อใช้ในการจัดการและดูแลสถานะของเครื่อง Server
 15. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบและไม่รับบริหารจัดการ และดูแลซอฟแวร์ที่ผู้ใช้บริการนำมาติดตั้งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผู้ให้บริการจัดให้ และผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่ซอฟแวร์ที่ ผู้ใช้บริการติดตั้งเพิ่มเติมนั้น ส่งผลทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ทำงานไม่ปกติ หรือไม่สามารถทำงานได้
 16. ผู้ใช้บริการจะต้องดูแลรักษา Privileged Account เช่น Root Password เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการต้องบริหาร จัดการ และดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ด้วยตัวเอง ผู้ให้บริการจะ ไม่รับผิดชอบในกรณีที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เกิดปัญหาใดๆ

(ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการชั่วคราวในกรณีต่อไปนี้)

เว็บไซต์ที่มีการใช้ทรัพยากรเกินขอบเขต หรือทำให้ระบบโดยรวมขัดข้อง ไม่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น

เว็บไซต์ที่ถูก BOT Spam เช่น Webboard หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ BOT สามารถ Spam ข้อมูลเข้ามาได้ การระงับในกรณีนี้ จะระงับเฉพาะส่วน หรือทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และการระงับจะถูกยกเลิกต่อเมื่อ ผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้บริการ ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว


ข้อตกลงในการสำรองข้อมูลบริการ โฮสติ้ง, Super VPS, VPS

ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ อันเป็นเหตุสุดวิสัย ถึงแม้ผู้ให้บริการจะมีบริการสำรองข้อมูลลงฮาร์ดดิสอีกตัวหนึ่งทุกครั้งที่มีการอัพโหลดไฟล์ และสำรองข้อมูลลง server อีกเครื่องหนึ่งทุก 7 วัน แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการนำข้อมูลกลับคืนมา


ข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่าน

ในการสั่งซื้อผู้ให้บริการจะสร้าง Username และ Password ในการควบคุมจัดการ Email, Ftp , Web-Control panel ให้อัตโนมัติ ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ทุกเวลา และจะต้องทำการจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านใดๆ ผู้ให้บริการจะทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ และแจ้งให้ทางอีเมลที่ใช้ในการสั่งซื้อบริการนั้นๆ เท่านั้น


ข้อตกลงในการต่ออายุบริการโฮสติ้ง

ผู้ให้บริการจะทำการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุ 30 วัน หากผู้ใช้บริการไม่ชำระเงินหรือไม่แจ้งให้ทางผู้ให้บริการทำการต่ออายุ ก่อนวันหมดอายุ ผู้ให้บริการจะทำการลบข้อมูล และ username ของผู้ใช้บริการที่ไม่ทำการต่ออายุ ซึ่งหากเกิดความเสียหายทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น


ข้อตกลงในการเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ

ผู้ให้บริการอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ โดยอาจปรับอัตราค่าบริการในระดับที่สูงขึ้น หรือต่ำลงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ในกรณีที่มีการปรับลดราคาผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการและให้ผู้ใช้บริการชำระเงินตามอัตราค่าบริการใหม่เมื่อทำการต่ออายุ กรณีที่มีการปรับเพิ่มราคาผู้ใช้บริการเก่าให้ใช้อัตราค่าบริการเดิมในการต่ออายุ และผู้ใช้บริการใหม่ให้ใช้ตามอัตราค่าบริการใหม่ ทั้งนี้เริ่มนับการใช้บริการตั้งแต่วันที่มีการชำระค่าบริการ


ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ เช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะจ่ายคืนค่าใช้บริการตามส่วน หากทางผู้ให้บริการเป็นผู้ยกเลิกสัญญาการให้บริการเอง เช่น การยุติการให้บริการ ล้มเลิก หรือไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น


ข้อตกลงในการระงับการให้บริการ

ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการแก่เว็บไซต์ใดๆ ตามเห็นสมควร ถึงแม้ว่าเว็บไซต์นั้นจะไม่ได้ละเมิดข้อตกลงใดๆ เลยก็ตาม โดยผู้ให้บริการจะคืนค่าบริการเฉพาะในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้งานตามจริงเท่านั้น ยกเว้นบริการโดเมนเนม ที่จะไม่มีการคืนค่าบริการ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งให้ผู้ให้บริการชี้โดเมนเนม (เปลี่ยนค่า Name Server) ไปยังผู้ให้บริการรายอื่น หรือย้ายโดเมนเนมไปยังผู้ให้บริการรายอื่นได้ และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น


ข้อตกลงในการขอคืนค่าบริการ

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือปรับลดบริการลง ก่อนครบกำหนดสัญญา โดยจะคืนค่าบริการที่หักค่าบริการโดเมนออกแล้ว โดยไม่หักค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในความจริงใจของเรา หากผู้ใช้บริการมีการละเมิดข้อตกลง ผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการหากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด


แก้ไข ณ วันที่ 01/12/2016 08:00 น.


ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี ที ซี เอาท์ซอร์ส แอนด์ เซอร์วิส
1012/62 ซ.วชิธรรมสาธิต 57 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
© HostingBTC.net 2013-2022